Oferta

 • Prowadzenie pełnej księgowości podmiotów gospodarczych i ekonomii społecznej,
 • Dokonywanie rozliczeń prawno-podatkowych,
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Współpraca przy sporządzaniu sprawozdania merytorycznego NGO,
 • Współpraca z instytucjami kontrolującymi, organami podatkowymi oraz bankami,
 • Sporządzanie list płac do umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych,
 • Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników (Pit-11, Pit 8B),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pit-4R,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS – DRA, RCA, RSA, RZA,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji IWA,
 • Zgłaszanie i wyrejestrowanie do ubezpieczeń ZUA, ZWUA, ZCNA,
 • Sporządzanie druków Z-3, Z-a, Z-3b,
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów osób fizycznych,
 • Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów NGO.

O nas

Jako dwie księgowe z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych postanowiłyśmy założyć wspólnie biuro rachunkowe i robić to, co umiemy najlepiej na własny rachunek. Tak powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finanko. Obie posiadamy wykształcenie wyższe kierunkowe poparte Certyfikatem Ministerstwa Finansów oraz wieloma kursami i szkoleniami z zakresu rachunkowości. Same też szkolimy, zwłaszcza podmioty trzeciego sektora. Pracując przez lata w biurach rachunkowych poznałyśmy specyfikę oczekiwań klientów i dzięki temu, jesteśmy w stanie im sprostać i zaproponować usługi o wysokiej jakości. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.


Kontakt

Małgorzata Klewska
tel. 577 218 000
Małgorzata Nowak
tel. 608 337 533
e-mail: biuro@finanko.pl

Adres

Szlak 65/705
31-153 Kraków